Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam