Thủ tướng Pháp có kết quả dương tính với COVID-19

Thủ tướng Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top