Thủ tướng Pakistan đề nghị thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đề nghị thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm. Ảnh: AFP
Thủ tướng Pakistan Imran Khan đề nghị thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm. Ảnh: AFP
Thủ tướng Pakistan Imran Khan đề nghị thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm. Ảnh: AFP
Lên top