Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Pháp món quà đặc biệt