Thủ tướng, Ngoại trưởng và nhiều quan chức Nga bị Mỹ liệt vào "danh sách Kremlin"

Mỹ liệt Thủ tướng Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng và loạt quan chức Nga vào danh sách “đe” trừng phạt. Ảnh: Sputnik.
Mỹ liệt Thủ tướng Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng và loạt quan chức Nga vào danh sách “đe” trừng phạt. Ảnh: Sputnik.
Mỹ liệt Thủ tướng Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng và loạt quan chức Nga vào danh sách “đe” trừng phạt. Ảnh: Sputnik.
Lên top