Thủ tướng Netanyahu đáp trả việc Iran doạ huỷ diệt Israel trong nửa giờ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ không quân Nevatim. Ảnh: YouTube/IsraeliPM
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ không quân Nevatim. Ảnh: YouTube/IsraeliPM
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại căn cứ không quân Nevatim. Ảnh: YouTube/IsraeliPM
Lên top