Thủ tướng Merkel không tìm được từ tiếng Đức để mô tả hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Đức Angela Merkel đi thị sát tình hình lũ lụt hôm 18.7. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel đi thị sát tình hình lũ lụt hôm 18.7. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel đi thị sát tình hình lũ lụt hôm 18.7. Ảnh: AFP
Lên top