Thủ tướng Merkel đưa ra lời kêu gọi người dân Đức dịp lễ Phục sinh

Thủ tướng Đức kêu gọi người dân Đức hạn chế gặp gỡ và di chuyển không cần thiết dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức kêu gọi người dân Đức hạn chế gặp gỡ và di chuyển không cần thiết dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức kêu gọi người dân Đức hạn chế gặp gỡ và di chuyển không cần thiết dịp lễ Phục sinh để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top