Thủ tướng Merkel đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, cực hữu Đức lần đầu tiên lên ngôi

Thủ tướng Đức Angela Merkel đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Getty
Thủ tướng Đức Angela Merkel đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Getty
Thủ tướng Đức Angela Merkel đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Getty
Lên top