Thủ tướng: Huy động nguồn lực khơi dậy tiềm năng phát triển khu vực sông Mekong