Thủ tướng Đức tiêm vaccine AstraZeneca

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên. Ảnh: AFP.
Lên top