Thủ tướng Đức cam kết tiêm vaccine cho tất cả người Đức vào cuối mùa hè

Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết tất cả người dân Đức trưởng thành sẽ được tiêm vaccine COVID-19 vào cuối mùa hè năm nay. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết tất cả người dân Đức trưởng thành sẽ được tiêm vaccine COVID-19 vào cuối mùa hè năm nay. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết tất cả người dân Đức trưởng thành sẽ được tiêm vaccine COVID-19 vào cuối mùa hè năm nay. Ảnh: AFP
Lên top