Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng dự hàng loạt cuộc gặp ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới