Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng điển trai Canada lộ ngực trần làm cư dân mạng “điên đảo“