Thủ tướng Đan Mạch hoãn cưới để dự họp về COVID-19

Thủ tướng Đan Mạch cùng vị hôn phu. Ảnh: CNN.
Thủ tướng Đan Mạch cùng vị hôn phu. Ảnh: CNN.
Thủ tướng Đan Mạch cùng vị hôn phu. Ảnh: CNN.
Lên top