Thủ tướng Canada quỳ gối cùng người biểu tình vụ George Floyd chết

Thủ tướng Justin Trudeau quỳ gối trong cuộc biểu tình vụ George Floyd. Ảnh: AP.
Thủ tướng Justin Trudeau quỳ gối trong cuộc biểu tình vụ George Floyd. Ảnh: AP.
Thủ tướng Justin Trudeau quỳ gối trong cuộc biểu tình vụ George Floyd. Ảnh: AP.
Lên top