Thủ tướng Canada lại diện tất sặc sỡ tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi tất xanh, trắng, đỏ trong buổi tiếp Chủ tịch hãng Temasek. Ảnh: Straits Times
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi tất xanh, trắng, đỏ trong buổi tiếp Chủ tịch hãng Temasek. Ảnh: Straits Times
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi tất xanh, trắng, đỏ trong buổi tiếp Chủ tịch hãng Temasek. Ảnh: Straits Times
Lên top