Thủ tướng Campuchia tuyên bố “đình chiến” chính trị