Thủ tướng Australia: 1 triệu người dân sẽ thất nghiệp trong 2 năm tới

Hàng trăm người xếp hàng bên ngoài trung tâm phúc lợi của chính phủ Australia, Centrelink, Melbourne hôm 23.3. Ảnh: AFP.
Hàng trăm người xếp hàng bên ngoài trung tâm phúc lợi của chính phủ Australia, Centrelink, Melbourne hôm 23.3. Ảnh: AFP.
Hàng trăm người xếp hàng bên ngoài trung tâm phúc lợi của chính phủ Australia, Centrelink, Melbourne hôm 23.3. Ảnh: AFP.
Lên top