Thủ tướng: ASEAN, Việt Nam mong muốn Trung Quốc - Mỹ thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung

Theo Thủ tướng, đẩy lùi dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế là 2 nhiệm vụ quan trọng, là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và của chính Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Theo Thủ tướng, đẩy lùi dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế là 2 nhiệm vụ quan trọng, là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và của chính Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Theo Thủ tướng, đẩy lùi dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế là 2 nhiệm vụ quan trọng, là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế và của chính Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top