Thủ tướng Anh và lãnh đạo Công đảng lần đầu tranh luận trực tiếp

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: EPA
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: EPA
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: EPA
Lên top