Thủ tướng Anh tiêm liều vaccine AstraZeneca đầu tiên

Thủ tướng Anh tiêm vaccine AstraZeneca tại  bệnh viện St Thomas’ ở London. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh tiêm vaccine AstraZeneca tại bệnh viện St Thomas’ ở London. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh tiêm vaccine AstraZeneca tại bệnh viện St Thomas’ ở London. Ảnh: AFP.
Lên top