Thủ tướng Anh phát biểu lần đầu trước công chúng sau khi trở lại làm việc

Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất hiện trước công chúng hôm 27.4. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất hiện trước công chúng hôm 27.4. Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh Boris Johnson xuất hiện trước công chúng hôm 27.4. Ảnh: AFP
Lên top