Thủ tướng Anh gửi thư cho 30 triệu hộ gia đình kêu gọi người dân ở nhà

Thủ tướng Anh sẽ gửi thư cho 30 triệu hộ gia đình để kêu gọi người dân ở nhà. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh sẽ gửi thư cho 30 triệu hộ gia đình để kêu gọi người dân ở nhà. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh sẽ gửi thư cho 30 triệu hộ gia đình để kêu gọi người dân ở nhà. Ảnh: Reuters
Lên top