Thủ tướng Anh “gây bão” với điệu nhảy trên nền nhạc ABBA