Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận thêm thất bại nặng nề về Brexit

Nghị viện Anh yêu cầu Thủ tướng Boris Johnson trì hoãn tiến trình Brexit. Ảnh: AFP/Getty Images
Nghị viện Anh yêu cầu Thủ tướng Boris Johnson trì hoãn tiến trình Brexit. Ảnh: AFP/Getty Images
Nghị viện Anh yêu cầu Thủ tướng Boris Johnson trì hoãn tiến trình Brexit. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top