Thủ tướng Anh Boris Johnson lại cách ly vì COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Getty Images
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Getty Images
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Getty Images
Lên top