Thứ trưởng Y tế Iran ho, vã mồ hôi trong họp báo trước ngày bị COVID-19

Thứ trưởng Y tế Iran lau mồ hôi liên tục trong cuộc họp báo ngày 24.2.
Thứ trưởng Y tế Iran lau mồ hôi liên tục trong cuộc họp báo ngày 24.2.
Thứ trưởng Y tế Iran lau mồ hôi liên tục trong cuộc họp báo ngày 24.2.
Lên top