Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đánh giá Việt Nam ứng phó hiệu quả dịch COVID-19

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn điện đàm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước Mỹ, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Ấn Độ về COVID-19 ngày 20.3. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn điện đàm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước Mỹ, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Ấn Độ về COVID-19 ngày 20.3. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn điện đàm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước Mỹ, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Ấn Độ về COVID-19 ngày 20.3. Ảnh: BNG.
Lên top