Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi. Ảnh: Fars.
Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi. Ảnh: Fars.
Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi. Ảnh: Fars.
Lên top