Thủ phạm không ngờ làm sao Mộc nóng lên

Bí ẩn nhiệt độ sao Mộc đã được giải đáp. Ảnh: James O'Donoghue/JAXA
Bí ẩn nhiệt độ sao Mộc đã được giải đáp. Ảnh: James O'Donoghue/JAXA
Bí ẩn nhiệt độ sao Mộc đã được giải đáp. Ảnh: James O'Donoghue/JAXA
Lên top