“Thủ phạm” khiến Trung Quốc gánh lũ lụt tồi tệ hàng năm

Cánh đồng ngập nước ở huyện Phù Nam, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Ảnh: CGTN
Cánh đồng ngập nước ở huyện Phù Nam, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Ảnh: CGTN
Cánh đồng ngập nước ở huyện Phù Nam, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Ảnh: CGTN
Lên top