Thủ phạm khiến thanh thiên hà của Dải Ngân hà quay chậm đi đáng kể

Hàng trăm nghìn ngôi sao trong lõi xoáy của Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Hàng trăm nghìn ngôi sao trong lõi xoáy của Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Hàng trăm nghìn ngôi sao trong lõi xoáy của Dải Ngân hà. Ảnh: NASA
Lên top