Thủ phạm ám sát Thượng nghị sĩ Mỹ Kennedy năm 1968 được đề xuất ân xá

Sirhan Sirhan. Ảnh: Cơ quan quản lý nhà tù bang California
Sirhan Sirhan. Ảnh: Cơ quan quản lý nhà tù bang California
Sirhan Sirhan. Ảnh: Cơ quan quản lý nhà tù bang California
Lên top