Thử nghiệm vaccine của Johnson & Johnson giai đoạn đầu cho kết quả khả quan

Thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson cho kết quả khả quan. Ảnh: Reuters
Thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson cho kết quả khả quan. Ảnh: Reuters
Thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson cho kết quả khả quan. Ảnh: Reuters
Lên top