Thử nghiệm vaccine COVID-19 của AstraZeneca được phép tiếp tục

Thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 của AstraZeneca tiếp tục được cho phép thực hiện tại Anh. Ảnh: Reuters
Thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 của AstraZeneca tiếp tục được cho phép thực hiện tại Anh. Ảnh: Reuters
Thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 của AstraZeneca tiếp tục được cho phép thực hiện tại Anh. Ảnh: Reuters
Lên top