Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Thuốc điều trị COVID-19 của hãng Gilead Science cho kết quả khả quan. Ảnh: AFP
Thuốc điều trị COVID-19 của hãng Gilead Science cho kết quả khả quan. Ảnh: AFP
Thuốc điều trị COVID-19 của hãng Gilead Science cho kết quả khả quan. Ảnh: AFP
Lên top