Thử nghiệm thành công vaccine COVID-19 dạng hít trên động vật

Vaccine dạng hít có thể sẽ là một giải pháp ngăn ngừa COVID-19 dễ thực hiện hơn so với tiêm truyền thống. Ảnh: AFP
Vaccine dạng hít có thể sẽ là một giải pháp ngăn ngừa COVID-19 dễ thực hiện hơn so với tiêm truyền thống. Ảnh: AFP
Vaccine dạng hít có thể sẽ là một giải pháp ngăn ngừa COVID-19 dễ thực hiện hơn so với tiêm truyền thống. Ảnh: AFP
Lên top