Thử nghiệm loại kẹo cao su có tác dụng giảm lây lan virus SARS-CoV-2

Một loại kẹo cao su thử nghiệm có tác dụng làm giảm lượng virus SARS-CoV-2 trong nước bọt, từ đó hạn chế nguy cơ lây truyền COVID-19. Ảnh: AFP
Một loại kẹo cao su thử nghiệm có tác dụng làm giảm lượng virus SARS-CoV-2 trong nước bọt, từ đó hạn chế nguy cơ lây truyền COVID-19. Ảnh: AFP
Một loại kẹo cao su thử nghiệm có tác dụng làm giảm lượng virus SARS-CoV-2 trong nước bọt, từ đó hạn chế nguy cơ lây truyền COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top