Thử nghiệm giai đoạn 1, vaccine COVID-19 của Trung Quốc được đánh giá an toàn

Một loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc được đánh giá an toàn trong giai đoạn thử nghiệm lần đầu. Ảnh: Reuters
Một loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc được đánh giá an toàn trong giai đoạn thử nghiệm lần đầu. Ảnh: Reuters
Một loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc được đánh giá an toàn trong giai đoạn thử nghiệm lần đầu. Ảnh: Reuters
Lên top