Thu mua tài sản vàng của Trung Quốc tăng vọt trong 6 tháng đầu năm

Vàng trang sức bày bán tại một cửa hàng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Ảnh: China Daily
Vàng trang sức bày bán tại một cửa hàng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Ảnh: China Daily
Vàng trang sức bày bán tại một cửa hàng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Ảnh: China Daily
Lên top