Thủ hiến Catalonia bị tước hết quyền và tiền

Thủ hiến Catalonia, ông Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters
Thủ hiến Catalonia, ông Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters
Thủ hiến Catalonia, ông Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters