Thủ đô thiên đường du lịch Fiji phong tỏa sau sự kiện siêu lây lan COVID-19

Thủ đô Suva của Fiji bắt đầu đợt phong tỏa 2 tuần kể từ ngày 26.4 để ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ đô Suva của Fiji bắt đầu đợt phong tỏa 2 tuần kể từ ngày 26.4 để ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ đô Suva của Fiji bắt đầu đợt phong tỏa 2 tuần kể từ ngày 26.4 để ngăn chặn COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top