Thủ đô đầu tiên ở Châu Âu tái phong tỏa vì COVID-19

Theo lệnh tái phong tỏa ngừa COVID-19, việc ra vào Madrid sẽ đóng cửa với các hoạt động di chuyển không thiết yếu. Trong ảnh: Người dân xếp hàng để xét nghiệm kháng nguyên ở Vallecas, Madrid. Ảnh: AP.
Theo lệnh tái phong tỏa ngừa COVID-19, việc ra vào Madrid sẽ đóng cửa với các hoạt động di chuyển không thiết yếu. Trong ảnh: Người dân xếp hàng để xét nghiệm kháng nguyên ở Vallecas, Madrid. Ảnh: AP.
Theo lệnh tái phong tỏa ngừa COVID-19, việc ra vào Madrid sẽ đóng cửa với các hoạt động di chuyển không thiết yếu. Trong ảnh: Người dân xếp hàng để xét nghiệm kháng nguyên ở Vallecas, Madrid. Ảnh: AP.
Lên top