Thủ đô Ấn Độ mở cửa trở lại từ hôm nay

Công nhân một công trường xây dựng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Công nhân một công trường xây dựng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Công nhân một công trường xây dựng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top