Thủ đô Ấn Độ công bố diễn biến mới về chống dịch COVID-19

Một người đàn ông nằm nghỉ trước một cửa hàng đóng cửa ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 23.5. Ảnh: AFP
Một người đàn ông nằm nghỉ trước một cửa hàng đóng cửa ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 23.5. Ảnh: AFP
Một người đàn ông nằm nghỉ trước một cửa hàng đóng cửa ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 23.5. Ảnh: AFP
Lên top