Thứ có thể là cổng không gian thời gian giúp tàu vũ trụ đến các vùng xa xôi

Lỗ sâu có thể là cổng không-thời gian giúp tàu vũ trụ đến các vùng xa xôi trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Lỗ sâu có thể là cổng không-thời gian giúp tàu vũ trụ đến các vùng xa xôi trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Lỗ sâu có thể là cổng không-thời gian giúp tàu vũ trụ đến các vùng xa xôi trong vũ trụ. Ảnh: NASA
Lên top