Thứ 6 ngày 13 trùng đúng mùng 1 Âm lịch: Rất hiểm gặp