"Thót tim" với kết quả cuộc diễn tập tiểu hành tinh lao vào Trái đất

Tiểu hành tinh đang lao về phía Trái đất trong bức ảnh mô phỏng. Ảnh: ESA.
Tiểu hành tinh đang lao về phía Trái đất trong bức ảnh mô phỏng. Ảnh: ESA.
Tiểu hành tinh đang lao về phía Trái đất trong bức ảnh mô phỏng. Ảnh: ESA.
Lên top