Thông tin về 17 lưu học sinh Việt Nam ở Vũ Hán giữa tâm dịch virus corona

Nhân viên y tế chữa trị cho bệnh nhân ở bệnh viện trung ương Vũ Hán. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế chữa trị cho bệnh nhân ở bệnh viện trung ương Vũ Hán. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế chữa trị cho bệnh nhân ở bệnh viện trung ương Vũ Hán. Ảnh: Reuters.
Lên top